Klientské změny a výstavba

Pokud budete mít požadavek na změnu dispozic, rozvodů nebo standardního vybavení bytové jednotky, můžete využít tzv. Klientské změny, kterou s Vámi projedná příslušný pracovník realizační firmy investora.

Pokud využijete této klientské změny, pracovník klientských změn Vám připraví předběžnou kalkulaci.

Z nabídky standardního vybavení lze vybírat: dlažby, obklady, dveře, podlahy, sanitární keramiku apod. - viz záložka standardy, případně je možné vybírat z nabídky nadstandardního vybavení u našich dodavatelů.
Změny v projektu bytové jednotky a změny standardního vybavení lze uplatnit nejpozději v termínech stanovených pracovníkem klientských změn.

V době dokončení výstavby (zpravidla před kolaudací objektu) a před podpisem kupní smlouvy Vás vyzveme k prohlídce jednotky tvz. předpřejímce za účelem zjištění a soupisu event. vad a nedodělků.

Během předpřejímky budete mít možnost si důkladně zkontrolovat Vaši bytovou jednotku a kvalitu všech provedených prací.

Případné vady a nedodělky budou do doby předání bytu odstraněny. V době dokončení výstavby dojde zároveň i k její kolaudaci a přidělení čísla popisného.

rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.
Rezidence Balinka s.r.o.
RKM green s.r.o.
Třešňová 1633/5
664 91 Ivančice

spam ochrana

Nahoru