Smlouvy

1. Rezervační smlouva

Slouží k rezervaci jednotky za účelem uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Rezervační lhůta na bytovou jednotku je stanovena na dobu 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy, rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč vč. DPH je splatný do 10ti dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet investora.
Rezervační poplatek se následně započítává do budoucí kupní ceny a je tedy její součástí.

2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám zástupce developera připraví návrh této Smlouvy s platebním kalendářem.
Smlouva, mimo jiné, obsahuje tyto přílohy: půdorys bytové jednotky, standardní vybavení jednotky, situační nákres umístění sklepu, nákres situace stavby a vzor budoucí kupní smlouvy.

3. Kupní smlouva

Kupní smlouva - návrh textu Kupní smlouvy bude připraven v dostatečném předstihu a bude Vám zaslán na odsouhlasení spolu se smlouvou o smlouvě budoucí.
V předem dohodnutém termínu Vám předáme Vaši novou bytovou jednotku. Při předání si znovu důkladně zkontrolujete kvalitu všech provedených prací a o předání/převzetí jednotky bude sepsán předávací protokol.
Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání uvedeme do protokolu včetně termínu jejich odstranění. Pokud i po předání bytové jednotky najdete nějaký nedostatek, samozřejmě Vám jej odstraníme v rámci záruční lhůty.

4. Upozornění

Veškeré údaje mají nezávazný informativní charakter a developer si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání u příslušného obchodníka developerské firmy.

rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.
Rezidence Balinka s.r.o.
RKM green s.r.o.
Třešňová 1633/5
664 91 Ivančice

spam ochrana

Nahoru